Smitte på skole - klassetrinn og flere ansatte i karantene