Nå skal de bore mer etter verdifulle metaller i Telemark