Her slippes det ut like mye CO₂ som fra 114.000 biler – til ingen nytte