Røykutvikling fra bygg med farlig avfall: Flere dårlige etter å ha pustet inn gassen

foto