Sjekk lista: Hit vil flest telemarkinger reise i sommer