Høylytte protester har blitt til jubel: Miljøterapeutene blir reddet!

foto