Håper på lettelser i tiltakene: Ikke én eneste positiv prøve