Aksjemareritt og korona-tap, men kan få mer i eiendomsskatt

foto