I dag hang disse plakatene langs veiene over hele Grenland

foto