Ba datteren gå på et annet rom. Befølte gutt på asylmottak