Dette synet møtte grunneieren: – Trist og uvettig

foto