Flere nye smittetilfeller. Fire har tilknytning til utbrudd på skole