Kommunen eier 969 boliger, nå vil de ikke leie av andre lenger

foto