Flere meldinger om vanskelige kjøreforhold – det er svært glatte veier

foto