Har satt inn dykkere i søket etter savnede Ivar (89)

foto