Må ha ekstraordinært Telemark fylkesting om regionreformen

foto