Skien innfører lavere skatt på næringseiendom

foto