Krimbølge i byen: Opplever dobling i antall lovbrudd