Trafikkulykke på Riksveg 36. Mistanke om ruskjøring