– Vi er svært skuffet over at vi ikke får midler over statsbudsjettet til opprusting av domstolsbygg, slik vi foreslo, sier avdelingsdirektør Jann Ola Berget i Domstoladministrasjonen.

De har nå besluttet å stanse eller utsette åtte prosjekter der lokalene til domstoler skulle rustes opp. Grunnen er at de ikke har fått midler til prosjektene gjennom statsbudsjettet, og at de ifølge dem selv må redusere driften tilsvarende 102 millioner kroner i 2023.

– Dette handler i all hovedsak om domstolsbygg i distriktene, som har betydelige mangler og utfordringer. Det dreier seg om grunnleggende forhold som for eksempel sikkerhet og universell utforming, sier Berget.

Prosjektene som nå stanses eller utsettes, er Sandnessjøen, Sortland, Vågåmo, Kviteseid, Kongsberg, Lillestrøm, Fredrikstad og Leirvik (Stord).