Her står vannet over brygga: – Ikke så unormalt

foto