Billigere enn dette blir det knapt: – En gang hentet noen med seg 200 kilo

foto