Mens Odd Rune lå og sov på sofaen, skjedde det dramatiske ting utenfor huset

foto