Kris­tina har 16.000 følgere. Spørs­målene hun får fra de yngste, bekym­rer henne