Forven­ter forsin­kel­ser på veiene i dag - dette er anbe­falin­gene

foto