Kjøk­ken­sje­fen måtte slutte i jobben: – Oppdra­gene begynte å tikke inn

foto