Vei til stort hytte­felt ble stengt på grunn av glatt vei