Dagens spørsmål: Bør det etableres en luftambulansebase i Telemark?

foto