– Dette er våre unger. Vi gir oss ikke. Det gjør vi ikke

foto