Tine med ny og lengre skje etter kraftig yoghurtkritikk

foto