Bør bruene rives? Spørsmålet splitter nærområdet

foto