Skien har vedtatt nye tiltak: Slik var diskusjonen i formannskapet