Fabrikken står i flere dager. Dette er prislappen på Norcem-brannen