Erna innrømmer feil: Ikke godt nok forberedt på pandemien

foto