Hytteturist koronasmitta: Familien bedt om å reise hjem