Anmeldelsen av tidligere sykkelpresident Tiedemann Hansen er trukket

foto