Ønsker å bygge et ikonbygg langs E18 – sjekk tegningene

foto