Flere skolebarn ble innlagt på sykehus etter kontakt med syre