Busskurene står tomme på feil side. Bussene går den andre veien.

foto