Brann i trailer – begge kjørefelt var sperret

foto