Ikke sikker dødsårsak – trolig ikke noe kriminelt

foto