Hun skal lære de ansatte i kommunen å skrive et språk som folk forstår

foto