Skoledagen til Eirik og Johan: Kjøre dumper til en million

foto