Drapssiktede har bare sagt ett ord til politiet på fire uker