Klageflom mot boligfelt og småbåthavn: Nå er omstridt sak avgjort