Innfører adgangskontroll og vil dele kvinner og menn