Trung har overtatt restaurantlokalet i sentrum: – Vil lage en kjede

foto