Anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort og for å ha oppgitt uriktig personalia til politiet