JERRY OG KJELL-OLAV: De to herrene slapper gjerne av på sofaen, men ligger sjelden på latsida. Foto: Nina Zachariassen

Sånn rigger de seg for krisetider

Med matlager, grønnsakshage, høner, brønn og bier er Jerry og Kjell-Olav forberedt på det meste. Småbruket er så attraktivt at de mer enn en gang har blitt kontaktet av unge familier som vil kjøpe det.