Fastlege i snart 40 år: – Terskelen for å oppsøke lege er lavere

foto